Saeveski

Põhitegevuseks on ümarpuidu kokkuost, saematerjali müük ja vähesel määral ka saekaatri teenuste osutamine.

Oma toodangut turustame nii sise- kui ka välismaale. Meie klientideks on ehitusfirmad ja puiduvahendajad. Oleme koostööd teinud ka restaureerimisfirmadega, kuna oleme võimelised lõikama eriti suure ristlõikega materjali.

Toormena kasutame okaspuupalki. Lähiümbruses tegeleme ka metsaväljaveoga.

Pajo Saeveski OÜ on saanud investeeringutoetust Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmest 6.4 päikeseelektrijaama rajamiseks. Päikeseelektrijaam koosneb 4-st inverterist ja 199-st päikesepaneelist koguvõimsusega 49,75kW, mis toodavad kokku kuni 50000kWh elektrienergiat aastas.

Lipa küla, Raikküla vald, RAPLAMAA
Telefon/faks: 486 4446
E-mail: info@pajosaeveski.ee
Internet: http://www.pajosaeveski.ee